PSTC

Hírek
Alakulat
 • Köszöntő
 • BTKK története
 • Feladatok
 • Szervezet
 • Helyörség
 • Kapacitás
 • Közérdekű adatok
Videótár
Galéria
Letöltések
Kapcsolat
Archívum
Tanulmányok
Dokumentumok
International Military Observer Course
 • Course description
 • Course specification
 • IMOC Gallery


TÉMAGYŰJTŐ

 PARTNER LAPUNK HÍREI

VALLÁSI ÉLET HÍREI
Don-kanyar megemlékezés a KFOR-ban
Karácsonykor Koszovóban
Meggyújtották a reménység gyertyáját
Közös adventi koncert katonáknak és civileknek
Mozgáskorlátozottak kapták a Református Szeretetszolgálat újabb adományát Koszovóban
A Nagy Háború és emlékezete - Tudományos konferencia Debrecenben
„A szívükben a keresztyén erkölcsi értékrend szerint élnek” - Beszélgetés Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspökkel
Koszovói családokon segítettek
A négy évvel ezelőtti afganisztáni tragédiára emlékeztek Koszovóban
Ünnep Koszovóban
Református kitüntetettek
Több mint háromszáz magyar katona indul Koszovóba
Idén is tisztelegtek védőszentjük előtt
Egyházak a háborúk viharaiban - A MELTE és az EME 2014. évi vándorgyűlése és tudományos konferenciája
Egy emlékkereszt újraszentelése

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. október  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


     
         
 
 
         
     
         
 
 

Békeműveleti törzs-altiszti tanfolyam Szarajevóban

Cimkefelhő:
Startlap megosztás

2015. június 1. és július 17. között, Szarajevóban, Camp Butmirban, a helyi Békeműveleti Kiképző Központban (Peace Support Operations Training Centre, PSOTC) vettem részt oktatóként a békeműveleti törzs-altiszti tanfolyamon (Peace Support Operations Staff NCO course, PSOSNCOC), amely egy NATO által akkreditált képzési forma. A Magyar Honvédség először delegált magyar altisztet a kiképző központba, amely reményeink szerint egy nagyszerű kezdet volt arra, hogy ez a „kötelék” a jövőben is működjön a két nemzet között.

 

Az intézmény nevéből kitűnik, hogy alaprendeltetése nagyban megegyezik a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ rendeltetésével és funkcióival, így szinte nem is volt kérdés, hogy az oktató honnan is kerüljön kiküldésre. De a történet nem ilyen egyszerű, mert ezt a folyamatot éveken át tartó tárgyalások és egyeztetések előzték meg. Még 2013-ban a PSOTC vetette fel azt a kezdeményezést, hogy NATO és PfP országok tegyenek ajánlásokat annak érdekében, hogy a kiképző központban folyó képzés minél nemzetközibbé válhasson és ezért kérték, hogy oktatók és mentorok küldésével fejezzék ki, ilyen irányú szándékukat. A központ jelenlegi struktúrája is ezt tükrözi vissza, mert több ország képviselteti magát tiszti oktatókkal, akik a két ország megegyezése alapján egy, kettő vagy esetleg három évig is a katonai szervezetet segítik. Ezek az országok jelenleg Ausztria, Törökország, Albánia, Egyesült Királyság és Macedónia. Korábban magyar tisztek is szolgáltak a kiképző központban, úgy, mint Fucsku Sándor vezérőrnagy Úr és Domján László vezérőrnagy Úr. Fényképeik még a mai napig is megtekinthetőek az intézmény falain elhelyezett fotókon, illetve a csapattörténeti könyvben.

 

De még mielőtt rátérnék magára a tanfolyamra, nézzük meg, mi is a rövid története ennek a kiképző központnak. Egy boszniai kiképző központ vagy egy törzstiszti tanfolyam ötlete nem egy új keletű elgondolás volt. A nemzetközi szervezetek már a 90-es évek végén felismerték ennek a jelentőségét, de elegendő támogatás híján ez a kezdeményezés a tervezés szintjén maradt. Majd 2001 júliusában az Egyesült Királyság hajtott végre egy analízist, melynek eredményeként kezdeményezték egy Békeműveleti Kiképző Központ projekt megkezdését. A fő cél ebben az időszakban az volt, hogy fiatal tiszteket képezzenek a szintén fiatal boszniai haderő részére.  Az analízis arra is rámutatott, hogy a kiképző központ olyan képességekkel rendelkezzen, amely professzionális katonai képzést és békeműveleti kiképzést biztosít a teljes boszniai haderő számára és más nemzetekből érkező katonák számára. Mind ezek mellett megmutatja annak a lehetőségét, hogy a kiképző központban képzett katonák képesek több nemzeti műveletekben részt venni. Ebben az időben Bosznia és Hercegovina még nem volt tagja a PfP országoknak, így az egyik legfontosabb cél az volt, hogy ezt a lépést sikeresen vegye, és tagja legyen a PfP programnak. A brit kezdeményezés végül is támogatásra talált és hitelesítésre került a Nemzetközi Közösség (International Community), a Bosznia és Hercegovina állam és nem utolsó sorban a Bosnyák Federáció (Federation BiH) és a Szerb Köztársaság (Republika Srpska) fegyveres erői által is.

 

Ennek eredményeként egy kétoldalú megállapodás került aláírásra az Egyesült Királyság és Bosznia és Hercegovina között, 2003. szeptember 23.-án és hivatalosan létrehozták a kiképző központot. Ezt követte még másik kettő megállapodás aláírása. Az első azon partnerországokkal történt, akik együttműködési szándékukat fejezték ki a központ irányába (ebbe Magyarország is beletartozik, mert éveken keresztül anyagi segítséget, majd oktatókat biztosított). A másik megállapodás az Egyesült Királyság és az akkori SFOR erők között kötetett az úgynevezett „Real Life Support” témában, amely a kiképző központ működtetéséhez szükséges logisztikai támogatást fedte le. Az építkezés a Camp Butmir táborban kezdődött (jelenleg itt települ a NATO HQ Sarajevo és az EUFOR parancsnokság), az SFOR által biztosított, használaton kívüli konténerépületek felújításával. A felújítás 2004 márciusában kezdődött és egy év múlva, 2005 márciusában ért véget. Az első tanfolyam (PSO Staff Course) 2005. február 7.-én indult, de mivel az építkezés még ebben az időszakban folyamatban volt, a tanfolyam első négy hetének a közelben lévő Hotel Hollywood  adott otthont. A tanfolyamon 33 boszniai és 6 külföldi hallgató vett részt, öt országból (Dánia, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, USA).

 

A rövid történeti áttekintés után nézzük meg, hogy miről is szólt a Békeműveleti Törzs-altiszti tanfolyam? A tanfolyam negyedik alkalommal került megrendezésre. Már korábban említettem, hogy a NATO Transzformációs Parancsnoksága (NATO Allied Command Transformation, ACT) által akkreditált képzési formáról beszélünk és az itt szerzett oklevél, arra jogosítja fel ezen dokumentum tulajdonosát, hogy NATO és ENSZ által vezetett műveletekben vegyen részt, törzs beosztásokban.  A tanfolyam OR7 és OR8 (főtörzsőrmester-zászlós) rendfokozattal rendelkező altisztek részére ajánlott, akik már most különböző törzsekben szolgálnak vagy esetleg ilyen beosztásokra vannak tervezve a jövőben, legyen az nemzeti vagy nemzetközi. A maximális létszám 25 fő, melyből 15 fő boszniai, míg 10 külföldi hallgató. Az idén a teljes létszám 23 fő volt, mely 6 országból (Albánia, Szerbia, Horvátország, Tunézia, Ukrajna, Jordánia) 7 külföldi hallgatót foglalt magába. Természetesen, mint minden más tanfolyamnak, ennek is voltak „bemeneti” követelményei. Alapvető követelmény volt a minimum STANAG 2-es szintű angol nyelvtudás, számítógép kezelési alapismeretek, illetve az alap altiszti tanfolyam elvégzése.

 

A tanfolyam időtartama 5 hét (június 8. – július 10.), de ezt megelőzte egy oktatói hét, ahol a helyi és külföldi oktatók készültek fel a tanfolyam sikeres lebonyolítására. Rajtam kívül 2 helyi (a PSOTC állományából), kettő török és egy szlovén altiszt alkotta az oktatói csoportot. Érdekesség, hogy az egyik török és a szlovén altiszt már korábbról ismerték egymást, mert osztálytársak voltak az USA Szárazföldi Haderőnem Vezénylő Zászlósi Akadémián, amelyet jó magam is elvégeztem egy pár évvel korábban, 2003-ban. Az oktatói hét során átbeszéltük a teljes programot, a foglalkozások anyagait és minden mást, ami ahhoz kellett, hogy a tanfolyam gördülékenyen és jól szervezetten kerüljön levezetésre. A tanfolyam fő témái a következők voltak: katonai angol, elengedhetetlen katonai képességek, szükséges törzs ismeretek, különböző doktrínák ismerete, a NATO 5. cikkelye alá eső műveletek, ENSZ békeműveletek és az úgynevezett „Building Integrity” kifejezés, ami lényegében a korrupcióval kapcsolatos dolgok elleni tevékenységek összességét foglalja magába.

 

A tanfolyam során nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a Katonai Döntéshozatali Folyamatra (Military Decision Making Process, MDMP), amelyet szinte darabjaira szedtünk és minden egyes fő és al-lépést a gyakorlatba is átültettünk. A tanfolyam végére a hallgatók teljes képet kaptak erről a folyamatról, illetve azokról a funkciókról, amelyeket esetlegesen betölthetnek törzs beosztásokban. A témák feldolgozása kisebb szindikátusokban történt, ami azt jelentette, hogy egy központi előadás keretében megkapták az alapismereteket az adott témáról, majd ezt követve 8 fős csoportokban, gyakorlatban folytatták a feladat végrehajtását. Mindenkinek volt lehetősége az 5 hét folyamán arra, hogy minél több törzs funkciót betöltsön, olyat is, amelyet még soha előtte nem végzett. Szintén fontos szerep jutott az előadói képességek fejlesztésére is. Több hallgatónak itt volt arra életében először lehetősége, hogy nem a saját anyanyelvén előadást, eligazítást tartson a csoport tagjainak, illetve az egész tanfolyam előtt.   Személy szerint, én ezt egy nagyon fontos képességnek tartom és őszintén megmondva, nagy a hiányosságunk ebben a témában, ha csak a magyar altiszteket nézem. Egy rangidős altisztnek képesnek kell lennie előadások, eligazítások megtartására, előadására, legyen az nemzeti vagy nemzetközi környezet. Az amerikai tanulmányaim során ezt nagyon jól a fejembe „verték”, különösen a vezénylő zászlósi akadémián és ezt a tudást a mai napig tudom alkalmazni, illetve az MH BTKK-ban dolgozó altiszteknek átadni, hogy ők is jobbak legyenek ebben a „műfajban”.

 

A képzés utolsó hete egy teljesen új helyzetet teremtett, mert további 15 hallgató csatlakozott a tanfolyamhoz. Nem csak a külföldi hallgatók létszáma növekedett, hanem a résztvevő országok száma is. Mindösszesen 23 külföldi katona hallgatta az előadásokat „Building Integrity” témában, 12 országból. A korábbi hat országhoz csatlakozott az Egyesült Királyság, Ausztria, Grúzia, Csehország, Macedónia és Kirgizisztán. A tanfolyam szintén egy NATO akkreditált képzés, mely arra hivatott, hogy felhívja a rangidős altisztek figyelmét a korrupcióra. Egységesíti azokat a vezetéselméleti dolgokat, melyek használatával és alkalmazásával a rangidős altisztek nagyobb hatékonysággal tudnak fellépni a korrupció ellen, különösen NATO és ENSZ műveletek során.   

 

Természetesen az 5 hét hosszú idő és nem csak a tanulásról szólt. A kiképző központ szabadidős tevékenységeket is szervezett több alkalommal a hallgatók és az oktatók részére. Annak ellenére, hogy több mint 4 évet töltöttem már különböző hadműveleti területeken (Ciprus, Afganisztán, Irak), soha nem jártam Bosznia és Hercegovinában, illetve a Balkánon. Nekem személy szerint ez egy jó lehetőség volt arra, hogy megismerkedjek az országgal, történelmükkel, hagyományaikkal, szokásaikkal. A központ jóvoltából megismerkedtünk a fővárossal, Szarajevóval, illetve más közelben lévő településsekkel is. Volt szerencsénk az 1984-es olimpia egyes helyszíneire is ellátogatni, habár ezek elég rossz állapotban vannak jelenleg. A látogatások során a helyi ételekkel és italokkal is megismerkedhettünk.

 

A tanfolyamot mind a 23 hallgató sikeresen elvégezte, különböző minősítésekkel, ahol megválasztásra került a legjobb külföldi, illetve boszniai hallgató, majd a tanfolyam első, aki egy ukrán ejtőernyős katona volt. A személyek különböző tárgyi elismerésekben részesültek. A képzés záróakkordja egy vacsora volt, amit a már korábban említett Hotel Hollywoodban rendeztek meg. Nekünk oktatóknak viszont nem volt vége a munkának, mert a tanfolyam utáni hétben a tapasztalatokat összesítettük a tanfolyamért felelős személyekkel. Szerencsére jó néhány javaslat is született annak érdekében, hogy a jövőben még az eddiginél is jobb színvonalban kerüljön megtartásra a tanfolyam. Azzal váltunk el a 7 hét után, hogy ha lehetőség és elöljárói szándék is van arra, hogy ezt az új kapcsolatot továbbra is fenntartsuk, akkor a két katonai szervezet (MH BTKK és BiH PSOTC) a jövőben szorosabbra fűzze ezt a szálat és talán arra is lenne mód, hogy magyar altiszt oktasson a PSOTC-ben hosszabb időtartamban, vagy boszniai altiszt tegye ugyanezt az MH BTKK falai között.

 

Még mielőtt végérvényesen befejezném a tanfolyamról írt cikkemet, engedjék meg, hogy itt a Honvéd Altiszti Folyóiratban fejezzem ki köszönetemet és hálámat Mihócza Zoltán dandártábornok úrnak (EUFOR törzsfőnök, nemzeti rangidős), illetve Berek Zsolt törzszászlós úrnak (EUFOR vezénylő-zászlós) és az alárendeltségükben szolgáló magyar katonáknak. Ők voltak azok, akik minden feltételt és segítséget biztosítottak számomra a kint eltöltött idő alatt, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a rám bízott feladatot a legjobb tudásom szerint hajtsam végre.

 

Nagy „Bruce” László tzls.

MH BTKK

vezénylő-zászlós


  © 2010. MH Béketámogató Kiképző Központ.